Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 1 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 9:41)
"Want elkeen wat vir julle in My Naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie."

Monday 1 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Mark 9:41)
For whoever gives you a cup of water to drink in My Name, because you belong to Christ, assuredly I say to you, he will by no means lose his reward. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).

 

No comments:

Post a Comment