Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 7 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 13:12,13)
12. "En een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.
13. "En julle sal almal gehaat word ter wille van My Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word."

Sunday 7 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Mark 13:12,13)
12. "Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death.   
13. "All men will hate you because of Me, but he who stands firm to the end, will be saved." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


No comments:

Post a Comment