Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 17 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:36,37)
36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde, en sê vir hulle: "Vrede vir julle."
37. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. 

Wednesday 17 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
Luke 24:36,37)
36. While they were still talking about this, Jesus Himself stood among them and said to them: "Peace be with you."
37. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


No comments:

Post a Comment