Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 29 April 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 10:15,16)
15. "Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie."
16. En Hy het Sy arms om hulle geslaan, Sy hande op hulle gelê en hulle geseën. 

Saturday 29 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Mark 10:15,16)
15. "Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child, will by no means enter it." 
16. And He took them up in His arms, laid His hands on them, and blessed them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).
  

No comments:

Post a Comment