Thursday, 24 November 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jesaja 9:5,6a)
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: "Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors."
6a. "Tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde."

Tuesday 6 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(isaiah 9:6,7a)
6. "For unto us a Child is born. Unto us a Son is given; and the government will be upon His shoulder. And His Name will be called Wonderful, Councilor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.   
7a. "Of the increase of His government and peace there will be no end. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment