Thursday, 24 November 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. ./ A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 110:1)
Die Here het tot my Here gespreek: "Sit aan My regterhand, totdat Ek U vyande maak 'n voetbank vir U voete." 

Monday 5 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 110:1)
The Lord said to My Lord: "Sit at My right hand, till I make Your enemies Your footstool."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment