Sunday, 13 November 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY:

 Woensdag 16 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 9:33)
Soos geskrywe is: "Kyk, Ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie."

Wednesday 16 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 9:33)
As it is written: "Behold, I Am laying in Zion a stone that will make them stumble, a Rock that will make them fall; but he who believes in Him (who adheres to, trusts in, and relies on Him), shall not be put to shame nor be disappointed in his expectations."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment