Thursday, 24 November 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 28 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Eségiël 20:20)
"En heilig My Sabbatte; en hulle sal  'n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here julle God is."

Monday 28 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Ezekiel 20:20)
"Keep My Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I Am the Lord your God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment