Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 26 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 22:25)
Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en Sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp. 

Friday 26 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 22:24)
For He Has not despised or abhorred the affliction of the afflicted; neither Has He hidden His face from him, but when he cried to Him, He heard. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)


No comments:

Post a Comment