Friday, 19 August 2016

'M PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 29 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jakobus 1:5)
En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 

Monday 29 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(James 1:5)
If any of you lacks wisdom, you should ask God, Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


No comments:

Post a Comment