Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Korinthiërs 6:16b)
Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: "Ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees."

Monday 5 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 6:16b)
For we are the temple of the living God, just as God said: "I will live in them, and I will walk among them, and I will be their God, and they will be my people."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


Many thanks to "Jesus is my Saviour," who posted this phenomenal illustration of John 8:12 on FB. May God bless you richly. 

No comments:

Post a Comment