Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 27 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 21:5)
Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae vir ewig en altyd. 

Saturday 27 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 21:4)
He asked life of You, and You gave it to him - long life forever and evermore.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


No comments:

Post a Comment