Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 3 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Korinthiërs 5:21)
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 

Saturday 3 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 5:21)
God made the One Who did not know sin, to be sin for us, so that in Him we would become the righteousness of God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


No comments:

Post a Comment