Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 28 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 1:3)
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na Sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. 

Sunday 28 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 1:3)
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In His great mercy He Has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)No comments:

Post a Comment