Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 31 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Psalm 16:8,9)
8. Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. 
9. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon. 

Wednesday 31 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 16:8,9)
8. I have set the Lord continually before me; because He is at my right hand, I shall not be moved. 
9. So my heart rejoices and I am happy; my life is safe. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


No comments:

Post a Comment