Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

 Donderdag 1 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jakobus 1:6,7)
6, Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. 
7. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 

Thursday 1 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(James 1:6,7)
6. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 
7. That person should not expect to receive anything from the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


No comments:

Post a Comment