Sunday, 31 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 9 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Hebreërs 7:22-25)
22. In sover, het Jesus van 'n beter verbond borg geword. 
23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. 
24. Maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. 
25. Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. 
                 ~~~~~~~~~~~~~
Tuesday 9 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 7:22-25)
22. Accordingly Jesus Has become the guarantee of a better covenant. 
23. And the others who became priests were numerous, because death prevented them from continuing in office,
24. But He holds His priesthood permanently, since He lives forever. 
25. So He is able to save completely those who come to God through Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)


No comments:

Post a Comment