Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 3 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Klaagliedere 3:25,26)
25. Tet. Goed is die Here vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek. 
26. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 3 August 2016. 
(Lamentations 3:25,26)
25. The Lord is good to those who trust in Him, to the one who seeks Him. 
26. It is good to wait patiently for deliverance from the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


No comments:

Post a Comment