Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 29 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jeremia 5;22)
"Sou julle vir My nie bevrees wees nie," spreek die Here, "of voor My aangesig nie bewe nie, wat die sand gestel het as grens vir die see. 'n Ewige beperking wasroor hy nie sal gaan nie? Al rol sy golwe, hulle is onmagtig; al bruis hulle, hulle sal daaroor nie gaan nie."

Friday 29 July 2016. 
(Jeremiah 5:22)
"You should fear Me!" says the Lord. "You should tremble in awe before Me! I made the sand to be a boundary for the sea, a permanent barrier that it cannot cross. It's waves may roll, but they can never prevail. They may roar but they can never cross beyond that boundary."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


No comments:

Post a Comment