Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 27 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Korinthiërs 12:9)
En Hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring." Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

Wednesday 27 July 2016. 
(11 Corinthians 12:9)
But He said to me: "My grace is enough for you, for My power is made perfect in weakness." So then, I will boast gladly about my weaknesses, so that the power of God may reside in me. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding, nou en vir ewig!   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving, now and forever more!)


No comments:

Post a Comment