Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 28 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Hebreërs 2:6b,7)
6b. Wat is die mens dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?
7. U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon, en hom oor die werke van U hande aangestel.

Thursday 28 July 2016. 
(Hebrews 2:6b,7)
6b. What is man, that You think of him, or the son of man that You care for him?
7. You made him lower than the angels for a little while; You have crowned him with glory and honour, and set him over the works of Your hands. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


No comments:

Post a Comment