Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 31 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 5:4)
Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Sunday 31 July 2016. 
(1 John 5:4)
For whatever is born of God, is victorious over the world; and this is the victory that conquors the world, even our faith. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


No comments:

Post a Comment