Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 1 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:21)
En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Monday 1 August 2016. 
(Acts 2:21)
And then everyone who calls on the Name of the Lord, will be saved. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


No comments:

Post a Comment