Sunday, 31 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 7 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 
(Jeremia 1:8)
"Wees vir hulle nie bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red," spreek die Here. 
                ~~~~~~~~~~~~~
Sunday 7 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Jeremiah 1:8)
"Do not be afraid of those to whom I send you, for I will be with you to protect you," says the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, aanbidding en danksegging.     /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving.)

No comments:

Post a Comment