Thursday, 15 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 18 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 27:1)
Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. 

Sunday 18 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 27:1)
Do not boast about tomorrow; for you do not know what a day may bring forth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment