Monday, 19 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 23 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 79:9)
Help ons O God van ons heil, om die eer van U Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van U Naam. 

Friday 23 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Psalm 79:9)
Help us O God of our salvation, for the glory of Your Name! Deliver us, forgive us, and purge away our sins, for Your Name's sake. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)No comments:

Post a Comment