Thursday, 15 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 55:23)
Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. 

Wednesday 21 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 55:22)
Cast your cares on the Lord and He will sustain you; He will never let the righteous fall. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.) 


No comments:

Post a Comment