Monday, 19 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 4 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonisense 5:9,10)
9. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus -
10. Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 

Tuesday 4 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(1 Thessalonians 5:9,10)
9. For God Has not appointed us to (incur His) wrath (He did not select us to condemn us), but (that we might) obtain (His) salvation, through our Lord Jesus Christ (the Messiah). 
10. Who died for us so that whether we are still alive or are dead (at Christ's appearing), we might live together with Him and share His life. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


No comments:

Post a Comment