Saturday, 30 April 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag / Friday 13 Mei / May 2016
'N PÊREL VIR ELKE DAG /
A PEARL FOR EACH DAY:

(Johannes / John 12:32,33)

32. "En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal dit almal na My toe trek."
33. (En dit het Hy gesê om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.)

32. "And I, when I Am lifted up from the earth, will draw all people to Myself."
33. (Now He said this, to indicate clearly what kind of death He was going to die.) 


No comments:

Post a Comment