Tuesday, 19 April 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag / Wednesday 27 April 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG.   /
A PEARL FOR EACH DAY.

(Jesaja / Isaiah 62:6)
O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan Sy beloftes - moenie rus nie!

I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem, who will never hold their peace day or night; you who (are His servants and by your prayers) put the Lord in remembrance (of His promises), keep not silent. 
 


No comments:

Post a Comment