Saturday, 30 April 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG / A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag / Saturday 7 Mei / May 2016. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / 
A PEARL FOR EACH DAY. 

(Johannes /John 16:23,24)

23. "En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in My Naam, sal Hy julle gee. 
24. "Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees." 

23. "At that time you will ask Me nothing. I tell you the solemn truth: Whatever you ask the Father in My Name, He will give you. 
24. "Until now you have not asked for 
anything in My Name. Ask and you will receive it, so that your joy may be complete."


No comments:

Post a Comment