Saturday, 30 April 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag / Thursday 12 Mei / May 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / 
A PEARL FOR EACH DAY. 

(1 Johannes / 1 John 3:21,22)

21. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid teenoor God;
22. En wat ons ookal bid, ontvang ons van Hom, omdat ons Sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. 

21. Dear friends, if our conscience does not condemn us, we have confidence in the presence of God,
22. And whatever we ask we receive from Him, because we keep His commandments and do the things that are pleasing to Him. 


No comments:

Post a Comment