Wednesday, 15 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG.

Maandag 27 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Korinthiërs 13:13)
En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. 
 
Monday 27 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Corinthians 13:13)
And now these three remain; faith, hope, love - but the greatest of these is love. 

No comments:

Post a Comment