Tuesday, 28 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 30 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonicense 4:16,17)
16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 
17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

Thursday 30 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Thessalonians 4:16,17)
16. For the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 
17. Then we who are alive, who are left, will be suddenly caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord.  
 

No comments:

Post a Comment