Tuesday, 28 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 1 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonicense 5:16-22)
16. Wees altyddeur bly. 
17. Bid sonder ophou.  
18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.  
19. Blus die Gees nie uit nie. 
20. Verag die profesië nie. 
21. Beproef alle dinge; behou die goeie. 
22. Onthou julle van elke vorm van kwaad. 

Friday 1 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Thessalonians 5:16-22)
16. Always rejoice. 
17. Constantly pray. 
18. In everything give thanks. For this is God's will for you in Christ Jesus.  
19. Do not extinguish the Spirit. 
20. Do not treat prophecies with contempt. 
21. But examine all things; hold fast to what is good. 
22. Stay away from every form of evil. 

No comments:

Post a Comment