Tuesday, 28 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 4 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Deuteronomium 20:4)
Want dit is die Here julle God wat met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. 

Monday 4 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Deuteronomy 20:4)
For the Lord your God is He Who goes with you to fight for you against your enemies. 


No comments:

Post a Comment