Wednesday, 15 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 22 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 
(Kolossense 1:13,14)
13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde. 
14. In wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. 

Wednesday 22 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Colossians 1:13,14)
13. He delivered us from the power of darkness and transfered us to the kingdom of the Son He loves,
14. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. 


No comments:

Post a Comment