Tuesday, 30 May 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 3 Junie 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Judas 1:22,23a)
22. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys; 
23a. maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. 

Saturday 3 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Jude 1:22,23a)
22. Be merciful to those who doubt;
23a. save others by snatching them out of the fire. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot iin ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  reveal the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)  


No comments:

Post a Comment