Tuesday, 30 May 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 4 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY:
(Openbaring 2:2)
Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie - en hulle leuenaars bevind het.  

Sunday 4 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 2:2)
 I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim  to be apostles but are not - and have found them false. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing aanbidding en danksegging van nou af tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct and appropriate "PEARL" each day, according to your needs and expectations. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever more. 
No comments:

Post a Comment