Thursday, 26 May 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 29 Mei 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 45:2,3)
2. "Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak; koperdeure sal Ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan. 
3. "En Ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet dat Ek die Here is wat jou by jou naam roep, die God van Israel."

              ~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunday 29 May 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 45:2,3)
2. "I will go before you and make the crooked places straight; I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. 
3. "I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, Who call you by your name, Am the God of Israel."


No comments:

Post a Comment